İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD)

TELİF HAKKI (COPYRIGHT) FORMU

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (İAÜD); gıda, gıda teknolojileri, mimarlık, iç mimarlık, endüstri, endüstriyel optimizasyon, tekstil, tekstil uygulamaları, elektronik, görüntü işleme, bilgi teorisi, elektrik sistemleri, güç elektroniği, kontrol teorisi, gömülü sistemler, robotik, modelleme, sistem dizaynı, çok disiplinli mühendislik, bilgisayar mühendisliği, optik mühendislik, malzeme bilimi, yarı malzeme, ısı ve kütle transferi, kinematik, dinamik, termodinamik, enerji ve uygulamaları, yenilenebilir enerji, çevresel etkiler, yapısal analiz, akışkanlar dinamiği ve fen bilimlerindeki diğer ilgili konular, tıp ve sağlık bilimleri, diş hekimliği, iktisat, işletme, maliye, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, grafik tasarımı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, iletişim bilimleri, güzel sanatlar, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim ve bunun gibi sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarında bilimsel eserleri yayınlar.

Aşağıda adı tanımlanan ve yazar (ları) tarafından imzalanan makalenin İstanbul Aydin Üniversitesi Dergisi (İAÜD) tarafından basılmasına, elektronik ortamda yayınlanmasına ve ücretsiz olarak dağıtılmasını kabul ederim/ederiz. Aşağıda adı, künyesi belirtilen yayının telif hakkı İAÜD dergisine devrettiğimi taahhüt ederim/ederiz.

Makale Adı:

 

Yazar(lar):


Yazar İmza(ları):